2009. december 31., csütörtök

Gazdaság és társadalom a XIV. századi Magyarországon

I. A jobbágyság

- a 14. század végére kialakult a jogilag egységes jobbágyság

- szolgáltatásaik:

(1) földesúrnak: kevés robot, termény- és pénzjáradék (kilenced, földbér)

(2) királynak: kapuadó

(3) egyháznak: tized

- szabadon költözhettek

- földesuruk bíráskodott felettük

- vagyoni helyzetük jelentősen különbözött (földnélküli zsellér … gazdag paraszt)

- két legfontosabb termény: gabona, bor

- állattenyésztés: szarvasmarha, ló

II. Városok és polgárok

- a polgárság kisebb létszámú és kevésbé jelentős, mint Nyugat-Európában

- kevés a valódi, kiváltságokkal rendelkező város

- egyre fontosabbak lesznek a szabad királyi városok (Buda, Kassa stb.)

- megjelentek a céhek

- a kereskedelem a helyi piacokra korlátozódott

- sajátos magyar jelenség a mezővárosok nagy száma (pl. Kecskemét)

- az Anjou-korban megnőtt a bányavárosok száma is (Selmecbánya, Körmöcbánya stb.)

- sok külföldi (itáliai, német) betelepülő élt a városokban

III. A nemesség

- az 1222-es Aranybulla rögzítette, az 1351-es törvények kiegészítették a nemesek jogait és kiváltságait

- a nemesség három csoportra osztható:

(1) főnemesség:

- legmagasabb országos tisztségek (nádor, országbíró, tárnokmester, vajda, ispán, bán stb.)

- folyamatosan növekvő, hatalmas birtokok

- királyi tanács tagjai

- egyházi méltóságokat is kaptak

(2) középnemesség:

- jelentős vagyon, birtokok

- nem kapnak országos hivatalokat

(3) kisnemesség:

- kis birtok

- a nemesi vármegye volt politikai tevékenységük színtere

- elnyerte e csoport az önmaga feletti bíráskodás jogát

IV. Az egyház

- az ország vezetői közé tartoznak (érsekek, püspökök)

- az egyház is rétegződött:

(1) főpapság

(2) egyházi középréteg

(3) alsópapság

(4) szerzetesség