2010. január 10., vasárnap

Tételek: Magyarország története, 1301-1526

Károly Róbert útja a hatalomba; a tartományúri hatalom felszámolása
Károly Róbert gazdasági és kormányzati reformjai, külpolitikája
Nagy Lajos külpolitikája
Nagy Lajos belpolitikája: kormányzati reformok, egyház; az 135l-es törvény
A királyi hatalom válsága, a bárók uralma Magyarországon (1382—1403)
Zsigmond hatalmának megszilárdítása: korm. reformok, pénzügyek, városok
Zsigmond külpol.-ja: török-ellenes küzdelmek, nyugati politika, huszitizmus
A rendi erők győzelme; Hunyadi János kora (1437—1457)
Mátyás hatalomra kerülésének körülményei, hatalmának megszilárdítása
Mátyás központosító törekvései, pénzügypolitika
Mátyás nyugati és keleti külpolitikája
Gazdaság és társadalom a XV. században
II. Ulászló uralkodása: külpolitika, országgyűlések; az 1514-es parasztháború
II. Lajos uralkodása; a Mohácshoz vezető út