2010. április 28., szerda

(8.o) Magyarország szovjetizálása

- 1947 február Párizsban aláírták a békeszerződést => egy ponton módosították a trianoni határokat hazánk rovására; jóvátételt kellett fizetnünk a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának

- a szovjet csapatoknak el kellett volna hagyniuk hazánkat, de Ausztriában még maradtak szovjet katonák ez tette lehetővé, hogy továbbra is hazánk területén állomásozzanak

- az MKP (Magyar Kommunista Párt) célja a kisgazdapárt felmorzsolása => Rákosi "szalámitaktikája"

- 1947 "kékcédulás" választások => az MKP lett a legerősebb párt a parlamentben

- 1948-ban az MKP és a szociáldemokrata párt egyesült => MDP (magyar Dolgozók Pártja)

- Népfront

- 1949-es választások - egypártrendszer

- 1949 Magyarország első írott alkotmánya

- szovjet mintára tanácsok alakultak

- a párt és az állam összeolvadt => pártállami berendezkedés

- Rákosi Mátyás (párt főtitkár) korlátlan hatalma