2010. április 28., szerda

(8.o) A Rákosi-diktatúra- a gazdasági élet gyökeres átalakítása => államosítás, tervgazdálkodás
- "vas és acél országa" => a kohászat túlzott fejlesztése => a lakosság ellátása veszélybe került
- 1948 megkezdődik a mezőgazdaság kollektivizálása => a parasztok termelőszövetkezetekbe (tsz-ekbe) kényszerítették
- a kulákok üldözése
- koncepciós perek => 1949-ben kivégezték Rajk Lászlót
- ÁVH (korábban ÁVO)
- egyházi iskolák államosítása, egyházi méltóságok börtönbe zárása (Mindszenty József)
- kitelepítések
- munkatáborok (Recsk)
- személyi kultusz kibontakozása