2010. április 29., csütörtök

(6.o) Erdély a 17. században

Bethlen Gábor

- Bethlen Gábor uralkodása => Erdély aranykora
- jelentős jövedelmek => kultúra fejlesztése
- bekapcsolódás a harmincéves háborúba => Erdély önállóságának elismertetése
- I. Rákóczi György fejedelemsége idején folytatódik az aranykor
- II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata vet véget az aranykornak
- Erdély társadalma:

* magyar földesurak
* szász polgárok
* székelyek

- falutörvények (székelyek)