2011. március 7., hétfő

Az áprilisi törvények

I. Az áprilisi törvények

- országgyűlés jogalkotó munkája => a polgári átalakulás alaptörvényei => V. Ferdinánd szentesítette (1848. április 11.)
- áprilisi törvények (’48-as alkotmány):
(1) végrehajtó hatalom: független, a parlamentnek felelős kormány
(2) évente országgyűlés Pesten (népképviseleti)
(3) jobbágyfelszabadítás
(4) cenzúra eltörlése (sajtószabadság)
(5) közteherviselés
(6) ősiség törvényének eltörlése
(7) nemzetőrség létrehozása
(8) unió Erdéllyel
- feudális viszonyok eltörlése => új, polgári Magyarország alapjai

II. A Batthyány-kormány megalakulása

- minden jelentős politikai irányzat képviseltette magát
- tagjai:
(1) gróf Batthyány Lajos – miniszterelnök
(2) Deák Ferenc – igazságügy
(3) gróf Széchenyi István – közlekedésügy
(4) Mészáros Lázár – hadügy
(5) Kossuth Lajos – pénzügy
(6) báró Eötvös József – vallás- és közoktatásügy
(7) herceg Esterházy Pál – király személye körüli miniszter
(8) Klauzál Gábor – földművelés- és iparügy
(9) Szemere Bertalan – belügy

III. A Batthyány-kormány előtt álló nehézségek

- az áprilisi törvények hiányosságai:
(1) a zsellérek helyzete nem javult => földfoglaló mozgalmak
(2) nemzetiségi kérdések
- eltérő értelmezés => kiéleződött a helyzet a bécsi kormányzattal
- 1848. május: honvédzászlóaljak toborzása => önálló magyar hadsereg
- 1848. július: első népképviseleti országgyűlés => 200 ezer újonc megszavazása Kossuth megajánlási beszéde után

IV. A nemzetiségek mozgalmai

- az áprilisi törvények egyik legkomolyabb hiányossága
- 1848 tavasza: nemzetiségi mozgalmak (szerbek, románok, szlovákok) => követelések
- a kormány visszautasította => fegyveres megmozdulások
- horvát mozgalom (Jellacic bán): Magyarországtól való elszakadás programja (Bécs támogatása)